Black Hawks 2017

- døtre av Kongsvinger

For mange av russebussene rundt om i landet begynner det å bli mer og mer vanlig å ha et teasernavn før den originale dekknavnsperioden. Vi tok en prat med noen av jentene på Black Hawks 2017 som med sitt teasernavn Tempus Narrabo, var de en av de første bussene i 2017 til å slippe teaser.

GoERP image and text block

Tidlig i gang!

Jentene var godt i gang med planleggingen av russebuss prosjektet allerede i starten av videregående, med møter og rollefordelinger. De startet tidlig med dugnader og har tjent inn over ¾ av budsjettet sitt på dugnad 👏 De har blant annet vært igjennom fire runder med dorulldugnad og tre runder med kakesalg. De har jobbet på varetellinger og i kiosk for ishockeyklubben i Kongsvinger. I tillegg til å ha blitt meget gode på salgsdugnader og arbeidsdugnader har jentene også arrangert sitt eget loppemarked hvor de tjente inn en god sum. Vi er helt klart en dugnadsgruppe, sier bussjef Marte Aasvangen før hun legger til at de så og si var ferdige med dugnader allerede i Januar 2017.

Det er ikke bare på dugnad jentene har dratt inn penger til busskontoen. De har arrangert flere fester, og har etterhvert begynt å bli veldig rutinerte. Men det var ikke like lett å arrangere kro eller fest når de gikk i 1. Klasse på VGS i Kongsvinger.

I Kongsvinger er det egentlig en uskreven regel som sier at de yngre kullene ikke kan ha kroer og fester før 3. Klassingene er ferdig med sin russetid. Dette gjorde at fest sjef Maria Bjørnseth sammen med de 20 andre jentene på bussen måtte tenke kreativt.

Vi hadde lyst til å arrangere Halloween fest selvom vi bare var første klassinger. Så vi holdt det skjult for alle at det var vi som arrangerte, og festen ble en kjempe suksess! Det var mange som kom, men på det tidspunktet var det ingen som visste at overskuddet gikk til den yngste russegjengen på skolen.

Jentene sier de fikk mye hat fra de eldre i starten for å være tidlig ute både med teaser og fester, men at det har gått bra til slutt. Lokalavisen skrev også ett innlegg om jentene som på tiden lå godt an i forhold til mange andre busser.

Da jentene arrangerte dekknavnskro måtte de trå til enda litt mer selv for å få det til. Med ett lokale som rommet 300 personer var det viktig å få ordnet et musikkanlegg. Jentene reiste helt til Drammen for å få tak i anlegget, og når de kom tilbake en halv dag senere måtte de inn på lokalet å rigge opp alt utstyret på egenhånd. De hadde innleide vakter som stod for sikkerheten på kroen, men selv etter noen timer med vorspiel var det jentene selv som stod for billettsalget i døren.


Med både teaser, dekknavn og konseptslipp, i tillegg til en halloween-fest for hvert år begynner jentene å bli eksperter på å arrangere fester. Nå er det den elleville festen de har planlagt i tre år som venter.