Betingelser & Vilkår

Vilkårene for bestilling:
 Betingelser ved bestilling av salgsdugnad:
Det er fri frakt i hele Norge.
Alle oppgitte priser er inkludert mva.
Betalingsfrist er på 30 dager etter at varene blir levert.
Den som bestiller må være over 18 år eller oppgi en alternativ betalingsansvarlig som er 18+ og som samtykker til å stå økonomisk ansvarlig.
Vanlig leveringstid på dugnadsprodukter er 1 til 2 uker.
Leveringstiden kan variere utover det som er vanlig.
Ved levering på alt annet en privat adresse forventes det at mottaker(e) er til stedet ved levering for å flytte varene umiddelbart. Alt ansvar for levering på offentlig plass er hos mottaker med en gang varene er levert. Vi anbefaler ikke å bestille leveringer til andre plasser en privat adresse med god fremkommelighet. Mottaker må være tilgjengelig på telefon hele leveringsdagen.

Minstebestillinger er på 2 paller med do og / eller tørkepapir.

En pall med med dopapir = 30 sekker.

En pall med tørkepapir = 36 sekker

En pall med dopapir i Nord-Norge = 36 sekker

En pall med tørkepapir i Norg-Norge = 42 sekker 

Minstebestilling på nødladere er 30 stk.
Mottaker må være til stedet under leveringen. Varene vil bli plassert på oppgitt leveringsadresse på mottakers ansvar om mottaker ikke er tilstedet.
Dersom mottaker ikke tar imot varene, må mottaker selv betale ekstrakostnader ved frakt samt et adm. gebyr på 250,-.
Det må være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen.
Det er 14 dagers angrerett etter at varene er levert. Dette må meldes skriftlig til post@invoeruss.no innen 14 dager etter levering for å kunne benytte seg av angreretten i henhold til angrerettloven.
Kjøper må selv organisere retur og dekke kostnaden, men InvoeRuss vil være behjelpelig for å ordne med dette.
Fakturamottaker er betalingsansvalig. Er det noen i gruppen som ikke klarer å selge/betale, må de andre i gruppen bidra med sitt overskudd for å dekke fakturaen.
Dersom noen under 18 år bestiller og ikke betaler, vil saken bli anmeldt til politiet for bedrageri i henhold til straffeloven § 270