Betingelser ved bestilling av salgsdugnad:

 

 • Det er fri frakt i hele Norge, med unntak av området med begrenset fremkommelighet. Usikker på om det er fri frakt til deg? Ta kontakt på post@invoeruss.no
 • Alle oppgitte priser er inkludert mva.
 • Betalingsfrist er på 21 dager etter at varene blir levert.
 • Den som bestiller må være over 18 år eller oppgi en alternativ betalingsansvarlig som er 18+ og som samtykker til å stå økonomisk ansvarlig.
 • Vanlig leveringstid på dugnadsprodukter er 1 til 2 uker.
 • Leveringstiden kan variere utover det som er vanlig.
 • Ved levering på alt annet en privat adresse forventes det at mottaker(e) er til stedet ved levering for å flytte varene umiddelbart. Alt ansvar for levering på offentlig plass er hos mottaker med en gang varene er levert. Vi anbefaler ikke å bestille leveringer til andre plasser en privat adresse med god fremkommelighet.
 • Mottaker må være tilgjengelig på telefon hele leveringsdagen.
 • Minstebestilling er på 60 sekker av toalettpapir og / eller tørkepapir.
 • Minstebestilling på alle andre dugnadsprodukter er 30 stk.
 • Mottaker må være til stedet under leveringen. Varene vil bli plassert på oppgitt leveringsadresse på mottakers ansvar om mottaker ikke er tilstedet.
 • Dersom mottaker ikke tar imot varene, må mottaker selv betale ekstrakostnader ved frakt samt et adm. gebyr på 250,-.
  Det må være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen.
 • Det er 14 dagers angrerett etter at varene er levert. Dette må meldes skriftlig til post@invoeruss.no innen 14 dager etter levering for å kunne benytte seg av angreretten i henhold til angrerettloven.
 • Kjøper må selv organisere retur og dekke kostnaden, men InvoeRuss vil være behjelpelig for å ordne med dette.
  Fakturamottaker er betalingsansvalig. Er det noen i gruppen som ikke klarer å selge/betale, må de andre i gruppen bidra med sitt overskudd for å dekke fakturaen.
 • Dersom noen under 18 år bestiller og ikke betaler, vil saken bli anmeldt til politiet for bedrageri i henhold til straffeloven § 270