ARBEIDSDUGNAD

DugnadsBemanning samarbeider med over 500 russegrupper (5000-6000 personer) fordelt over hele landet i forbindelse med dugnadsarbeid. Russen er delt opp i grupper på alt fra 3 til 30 personer, som igjen har egne dugnadsansvarlige som organiserer innad i gruppen. Dette gjør det enkelt for oss å raskt organisere og koordinere med gruppene. Med god og jevnlig oppfølgning av hver eneste russegruppe får vi et godt grunnlag for å bedømme hvem som kan stille opp på de forskjellige oppdragene. Gruppene jobber hardt og effektivt med å finansiere sine russeprosjekt med dugnadsarbeid. Russ flest har en utrolig drivkraft som får de til å jobbe hardt og dedikert. Russegruppene som vi organiserer dugnader for, blir vurdert ut ifra tidligere dugnadsarbeid, slik at vi alltid kan sikre aktøren pliktoppfyllende ungdommer. Vi stiller også opp med eget personell på enkelte oppdrag om ønskelig og større arrangementer for å kvalitetssikre jobben.